Ønsker du å inngå AutoPASS avtale med Bastø Fosen?

Registrer deg her.

Tegn avtale
OBS! Bastø Fosen har ikke egne AutoPass brikker.
Avtaletegning forutsetter gyldig avtale og brikke fra et annet bompengeselskap.
Rabatt og avtale
  • Du får automatisk 10% rabatt ved passering, dersom du har gyldig AutoPASS-avtale og brikke fra et annet bompengeanlegg.
  • For å få 30% rabatt ved passering, må du inngå en tilleggsavtale med Bastø Fosen, på den brikken du allerede har.
  • Privatpersoner kan registrere to kjøretøy per avtale. Firma kan registrere så mange kjøretøy de ønsker på en avtale.
  • Før du godkjenner avtalen, anbefaler vi at du leser grundig gjennom de Lokale avtalebetingelsene for Bastø Fosen AS. Dette er siste steg i avtaletegningen.
Forskuddsbeløp og takster
  • Avtale med Bastø Fosen innebærer en forhåndsbetaling av et beløp fastsatt av AutoPASS-regulativet for riksvegferjesambandet Moss-Horten.
  • Det sendes forskuddsfaktura som står i forhold til lengden på kjøretøyet som er knyttet til avtalen.
  • For å oppnå 30% rabatt må kjøretøyets totallengde inkludert last være innenfor samme eller lavere bilgruppe som det er forhåndsinnbetalt for. Unntaket er kjøretøy under 3501 kg og mindre enn 6 meter og som kjører med tilhenger.
  • Det finnes ulike variasjoner innenfor hver takstklasse, avhengig av om du for eksempel kjører med tilhenger eller spesialkjøretøy..
  • Se fullstendig oversikt over taksttabell og forskuddsbeløp på www.basto-fosen.no